Liên kết web
Công ty thành viên
Công ty Cổ phần Đầu Tư Ngọc Sơn Nam


Tên công ty viết tắt :    Son Nam Pearl., JSC
Tên công ty viết bằng tiếng Anh : Son Nam Pearl Investment Joint Stock Company
Địa chỉ trụ sở chính : Số 5 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại : 08. 7303 0555
Giấy phép kinh doanh số : 0313761122 cấp lần đầu ngày 15 tháng 4 năm 2016
Mã số thuế : 0313761122

Lĩnh vực kinh doanh

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
  • Hoàn thiện công trình xây dựng.
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
  • Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
  • Phá dỡ.
  • Chuẩn bị mặt bằng.
  • Lắp đặt hệ thống điện (trừ tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở).
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở).
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở).
  • Xây dựng nhà các loại.
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
  • Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.