Liên kết web
Công ty thành viên
Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Ánh Sáng Phương Nam

Tên công ty viết tắt :   SLCC Corp
Tên công ty viết bằng tiếng Anh : South Light Construction Consultancy Corporation
Địa chỉ trụ sở chính : 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh TP.HCM
Điện thoại : (848) 3898 1512
Fax : (848) 3898 1511
Website : www.ssggroup.com.vn
Giấy phép kinh doanh số : 0305563409 cấp ngày 22 tháng 02 năm 2008

Lĩnh vực kinh doanh

  • Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát xây dựng). Tư vấn đấu thầu. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế quy hoạch đô thị. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây dựng, thẩm tra thiết kế.
  • Lập dự án, tổng dự toán công trình xây dựng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật, môi trường. Quản lý dự án. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Tứ vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính- kế toán)…

Là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn SSG, được thành lập với những nhân sự chủ chốt từ những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

  • Quy hoạch.
  • Thiết kế hệ thống hạ tầng.
  • Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Giám sát thi công các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp.
  • Quản lý dự án.

Với bề dày kinh nghiệm sẵn có, kinh nghiệm hợp tác làm việc giữa các bộ môn, các uy tín trong hoạt động tư vấn và sự thông hiểu luật pháp, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành, kết hợp với sự năng động của một tổ chức trẻ, Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam (SLCC) đã và đang thực hiện tốt những dự án lớn của các chủ đầu tư trong và ngoài nước.